Nỗ lực toàn cầu chống rác thải nhựa

Những ngày này, tại thủ đô Nairobi, Kenya đang diễn ra Hiệp ước toàn cầu nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa. Nhiều Kỳ vọng được các đại biểu đặt ra nhằm đạt được văn kiện mang tính ràng buộc pháp lý về vấn đề này trước cuối năm 2024.

Đây là vòng đàm phán thứ ba về Hiệp ước toàn cầu chống rác thải nhựa nhưng là vòng đàm phán đầu tiên xem xét văn bản dự thảo hiệp ước. Hội nghị được kỳ vọng sẽ đặt những viên gạch đầu tiên cho nỗ lực toàn cầu chống rác thải nhựa đang tác động sâu sắc đến môi trường, hệ sinh thái trên toàn cầu. Tổng thống nước chủ nhà Kenya William Ruto nhấn mạnh để giải quyết ô nhiễm nhựa, con người phải thay đổi cách tiêu dùng, cách sản xuất và cách xử lý rác thải. Mặc dù có sự đồng thuận rộng rãi về việc cần có một hiệp ước, nhưng vẫn có những ý kiến trái chiều về những nội dung nên có trong hiệp ước này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Thu