Nội dung chính sửa đổi trong Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ

Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng nay 2/4, các đại biểu cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

Tại phiên họp các đại biểu đánh giá những thuận lợi trong triển khai và kết quả đạt được, sau 5 năm thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai, thực hiện Luật đã phát sinh một số bất cập, hạn chế, vướng mắc cần được sửa đổi.

Do đó, dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) gồm 08 chương, 74 điều. Trong đó có nhiều quy định mới như: nghiên cứu, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng pháo hoa để quản lý toàn diện về vật liệu nổ, quy định đầy đủ về hoạt động sản xuất, kinh doanh, trang bị, quản lý, sử dụng, vận chuyển, nhập khẩu, xuất khẩu... “dao có tính sát thương cao” và quy định phân biệt rõ với phạm vi điều chỉnh của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

 

Khánh An -

Quang Sỹ -

Đức Minh