Nội dung trình HĐND xem xét, quyết định phải giải quyết những vấn đề cử tri và dư luận quan tâm

Sáng ngày 23/4 tại tỉnh Ninh Bình, Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với chủ đề "Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND cấp tỉnh".

Theo Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, để đổi mới, nâng cao chất lượng Kỳ họp của Hội đồng nhân dân (HĐND), các đại biểu cần tập trung thảo luận, phân tích vào các vấn đề cốt lõi tạo nên thành công như bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy đối với hoạt động của HĐND; vai trò của Thường trực HĐND; việc tổ chức thực hiện; vai trò của đại biểu, các ban HĐND; nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết kỳ họp.

Theo đó, các đại biểu thống nhất cho rằng, để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thì phải nghiên cứu, đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND với các công việc, từ chuẩn bị kỳ họp, xây dựng nội dung chương trình, tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo các nghị quyết cho đến việc điều hành thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, tuyên truyền các hoạt động của kỳ họp… 

Các kỳ họp cũng cần tổ chức khoa học, linh hoạt, chủ động, rút ngắn thời gian trình bày các báo cáo tại kỳ họp, dành nhiều thời gian cho thảo luận, tranh luận; chất vấn, tái chất vấn ngắn gọn, rõ nét, đúng - trúng vấn đề, kỹ năng điều hành kỳ họp sẽ phản ánh chất lượng kỳ họp cũng như phát huy vai trò của đại biểu dân cử.

Để hoạt động của các kỳ họp HĐND ngày càng đạt kết quả cao, đáp ứng kỳ vọng của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị HĐND các tỉnh cần lựa chọn nội dung, chương trình, chuẩn bị các báo cáo thẩm tra, coi đó là khâu then chốt, quan trọng. Nội dung trình HĐND xem xét, quyết định phải giải quyết những vấn đề cử tri và dư luận quan tâm. HĐND cấp tỉnh phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong việc tổng hợp, tiếp thu, giải trình, làm rõ những nội dung còn có ý kiến khác nhau, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn cũng như tuyên truyền về kỳ họp để cán bộ, cử tri, nhân dân theo dõi, giám sát.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nêu 6 nhóm nội dung đổi mới mà Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã và đang triển khai để HĐND các tỉnh, thành phố có thể tham khảo, vận dụng./.

Thực hiện : Bích Hạnh Anh Tuấn