Nơi này năm xưa: Số 4 Duy Tân - Trung tâm đấu tranh công khai của tuổi trẻ thời đánh Mỹ

Nhà Văn hoá Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh là địa điểm quen thuộc với nhiều thế hệ thanh niên thành phố Tại đây thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn cho học sinh, sinh viên, thanh niên. Tìm hiểu về lịch sử, thế hệ trẻ sẽ càng thêm tự hào khi biết trước năm 1975, dưới địa chỉ là số 4 Duy Tân là nơi khởi phát nhiều phong trào đòi hòa bình, thống nhất đất nước.

Tìm hiểu về lịch sử, thế hệ trẻ sẽ càng thêm tự hào khi biết trước năm 1975, dưới địa chỉ là số 4 Duy Tân, nơi đây đã khởi phát nhiều phong trào đòi hòa bình, thống nhất đất nước, chống đôn quân bắt lính và cũng là nơi duy diễn ra những đêm không ngủ, hát cho dân tôi nghe, đốt lửa căm thù... Những phong trào này có tiếng vang rất lớn, lan tỏa khắp nơi và được sự ủng hộ của nhiều thành phần, nhiều giới trong xã hội.

Trong những năm 1963 - 1975, số 4 Duy Tân là trung tâm đấu tranh chính trị của thanh niên, sinh viên, học sinh do Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định trực tiếp lãnh đạo.

Từ số 4 Duy Tân này, tuổi trẻ thành phố đưa ra nhiều phong trào đòi hòa bình, thống nhất đất nước, chống đôn quân bắt lính và cũng là nơi diễn ra những đêm không ngủ, hát cho dân tôi nghe, đốt lửa căm thù . Những phong trào này có tiếng vang rất lớn, lan tỏa khắp nơi và được sự ủng hộ của nhiều thành phần, nhiều giới trong xã hội .

Trưa ngày 30/4/1975, các mũi tiến công và năm cánh quân khởi nghĩa ở nội thành của Thành đoàn vào tiếp quản số nhà 4 Duy Tân. Lời hẹn gặp nhau ở 4 Duy Tân của các cánh quân Thành đoàn, các chiến sĩ của phong trào, những người con yêu của thành phố, vừa từ nhà tù, từ rừng sâu, từ những nơi trú ẩn bí mật đã kéo về đây. Sáng ngày 1/5/1975, các đồng chí lãnh đạo Thành đoàn họp phiên đầu tiên. Trụ sở Tổng Hội Sinh Viên số 4 Duy Tân trở thành trụ sở Ðoàn trong những ngày đầu giải phóng. Sau đó là CLB Thanh niên và ngày 15/8/1979, được nâng cấp thành Nhà văn hóa Thanh Niên.

Ngày 26/3/1985, Ban Thường vụ Thành đoàn ra quyết định số 79, đặt bia truyền thống kỷ niệm tại số 4 Duy Tân với nội dung “4 Duy Tân - Trung tâm đấu tranh công khai của tuổi trẻ thành phố thời đánh Mỹ” và xếp địa điểm này vào loại lịch sử truyền thống của Ðoàn Thanh niên TP.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Nguyễn Ngọc Khánh Hà