Thái Nguyên: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp có vai trò quan trọng trong tạo dựng môi trường, hệ sinh thái số nông nghiệp, giúp nông sản của người nông dân khẳng định chỗ đứng trên thị trường, bản thân người nông dân đã thay đổi về tư duy, sẵn sàng tiếp cận các giải pháp công nghệ, khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất.

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, cho ý kiến thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội nhận định: Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Do đó, cần có giải pháp đột phá, tháo gỡ những khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp. Cùng với đẩy mạnh đầu tư công nghệ chế biến, chú trọng thị trường nội địa, chuyển đổi số được xem là “thang thuốc” hiệu quả cho tương lai nông nghiệp. Đây không chỉ như một xu thế ngắn hạn mà là một hành trình xuyên suốt liền mạch để thay đổi bộ mặt nền nông nghiệp Việt Nam.

Tại Thái Nguyên, nông nghiệp là một trong 5 lĩnh vực then chốt được tập trung các nguồn lực triển khai thực hiện nội dung chuyển đổi số. Từ nghị quyết 01 về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương Thái Nguyên tích cực vào cuộc, giúp người nông dân thay đổi về tư duy, sẵn sàng tiếp cận các giải pháp công nghệ, khoa học kỹ thuật mới trong trồng trọt và chăn nuôi, trong quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh.  Hướng tới hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu nông, lâm nghiệp, thủy sản theo biểu thống kê và bản đồ trên nền tảng số: Thái Nguyên đang có những bước đi như thế nào để thực hiện quyết tâm này? 

Mời quí khán giả theo dõi Phim Tài liệu: Nông nghiệp Thái Nguyên: Nắm bắt cơ hội chuyển đổi số.

quảng cáo