Nông nghiệp Việt Nam : Chuyện sầu riêng tại nghị trường Quốc hội

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm tại nghị trường Quốc hội. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các đại biểu Quốc hội nhận định, với tăng trưởng 3,38%, ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những tồn tại, khó khăn trong nông nghiệp thời gian qua. Những vấn đề liên quan tới kinh tế nông nghiệp tiếp tục được các đại biểu Quốc hội nhìn nhận tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá 15 này. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những vấn đề nông nghiệp được nêu tại nghị trường.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hà Lan