Nông nghiệp Việt Nam: Cơ hội chạm mục tiêu 55 tỷ USD xuất khẩu nông nghiệp

Cơ hội chạm mục tiêu 55 tỷ USD xuất khẩu nông nghiệp; Việc nối lại thỏa thuận ngũ cốc biển Đen gặp nhiều khó khăn; Khuyến nông cộng đồng trong vùng nguyên liệu cây ăn quả ... là những tin tức đáng chú ý về tình hình nông nghiệp trong tuần qua.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Hà Lan