Nông nghiệp Việt Nam: Giữ rừng

Rừng là tài nguyên có giá trị về kinh tế xã hội, môi trường và sinh thái của nước ta. Nếu theo thống kê của Bộ Nông nghiệp, diện tích rừng toàn quốc năm 2022 tăng khoảng 45 nghìn ha so với năm 2021, trong đó diện tích rừng tự nhiên giảm 37 nghìn ha nhưng rừng trồng tăng 82,5 nghìn ha. Thực tế cho thấy diện tích và chất lượng rừng đang suy giảm. Đặc biệt, tại khu vực Tây Nguyên - nơi từng có trữ lượng “vàng xanh” lớn của cả nước, cũng đang đối mặt với việc rừng suy kiệt. Hiện chỉ còn khoảng gần 2,6 triệu ha, nhưng chỉ hơn 18% là rừng giàu. Mục tiêu năm 2030, tỷ lệ che phủ rừng Tây Nguyên phải đạt trên 47%. Đây là một bài toán không hề đơn giản.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Hà Lan