Nông nghiệp Việt Nam: Giữ vững an ninh lương thực và số lượng đơn hàng gạo

Trong bối cảnh thị trường lương thực trên thế giới có nhiều biến động, Bộ Công Thương lưu ý, trong mọi tình huống, cần bảo đảm chất lượng hạt gạo và thương hiệu sản phẩm để giữ vững an ninh lương thực, giữ vững đơn hàng, giữ vững thị trường xuất khẩu.

Đối với các đơn vị chức năng trực thuộc, Bộ yêu cầu giám sát việc duy trì mức dự trữ và thu mua lương thực để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống Với các doanh nghiệp, Bộ Công Thương khuyến cáo, tôn trọng những hợp đồng đã ký để giữ uy tín với các đối tác; hài hòa lợi ích giữa người sản xuất với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu; đồng thời, tập trung khai thác nguồn hàng, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam