Nông nghiệp Việt Nam: Gỡ rào cản nâng cao hiệu quả tích tụ đất cho hợp tác xã nông nghiệp

Đất là tư liệu sản xuất quan trọng đối với các hợp tác xã (HTX). Tuy nhiên, do quy mô diện tích manh mún, nhỏ lẻ, tình trạng bỏ hoang đất ngày càng nhiều khiến việc tích tụ ruộng đất sản xuất trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, trong khi việc thuyết phục người dân cho HTX thuê đất vẫn còn nhiều vướng mắc.

Bên cạnh đó, những chính sách về hạn điền cũng đang khiến HTX không thể tích tụ đất đai phục vụ sản xuất theo quy mô lớn. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc, cả nước có 26.040 HTX nhưng đến nay chỉ có khoảng 20% số HTX được giao đất, cho thuê đất để phục vụ sản xuất kinh doanh. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến nổi cộm một số vấn đề về hạn điền, cơ chế tích tụ ruộng đất cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hà Lan