Nông nghiệp Việt Nam: Năm 2023, nông nghiệp tiếp tục kiến tạo không gian thị trường

Bước sang năm 2023, dự báo nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành nông nghiệp vẫn đặt mục tiêu giá trị gia tăng toàn ngành 3% và xuất khẩu đạt 54 tỷ USD.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tiếp tục chú trọng chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, các thị trường cả trong nước và xuất khẩu được chú trọng. Để làm được điều này, ngành nông nghiệp gắn chặt với Nghị quyết 19 về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập cụ thể về kiến tạo không gian thị trường cho nông nghiệp. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hà Lan