Nông nghiệp Việt Nam: Nâng cao giá trị lúa gạo

Với những con số tăng trưởng ấn tượng xuất khẩu gạo cho thấy lúa gạo tiếp tục là ngành hàng chiến lược của nước ta, không chỉ đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế mà còn đóng vai trò quan trọng bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Chính vì vậy, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành hàng này, nâng cao giá trị lúa gạo là hết sức cần thiết để phát huy tốt hơn nữa những thành quả đã đạt được, đồng thời khơi dậy những tiềm năng còn chưa được khai phá, việc ổn định quy mô sản xuất là cần thiết. Tiêu điểm nông nghiệp hôm nay sẽ cho quý vị thêm góc nhìn để nâng cao giá trị ngành hàng lúa gạo. Ở nước ta, tại nhiều vùng sản xuất lúa trọng điểm, nhất là khu vực phía Bắc đã có nhiều giải pháp như tăng cường chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ lúa gạo; đẩy mạnh kỹ thuật canh tác hiện đại; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, có trách nhiệm trên quy mô lớn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Hà Lan