Nông nghiệp Việt Nam: Những mô hình kinh tế từ rừng mang lại thu nhập cho người dân

Giữ rừng hay hủy hoại rừng đều do con người. Do đó muốn phát triển rừng bền vững phải giúp người dân gắn với rừng phát triển. Thời gian qua Bộ Nông nghiệp cùng các địa phương đã triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế từ rừng vừa giúp giữ rừng vừa hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hà Lan