Nông nghiệp Việt Nam: Phát triển bền vững ngành thủy sản: Giảm đánh bắt, tăng nuôi trồng

Phát triển bền vững ngành thuỷ sản là vấn đề không mới. Thế nhưng trong bối cảnh hiện nay, việc giảm đánh bắt, tăng nuôi trồng tiếp tục được đặt ra cho các ngành chức năng và chính cơ sở sản xuất, ngư dân.

Đặc biệt, khi năm 2022 ghi nhận xuất khẩu thuỷ sản đạt con số kỷ lục càng cho thấy việc phát triển bền vững trở nên cấp thiết, nhằm đảm bảo lợi thế này trong tương lai. Trong chương trình hôm nay chúng tôi đề cập một số vấn đề tồn tại hiện nay. Trước hết mời quý vị theo dõi ghi nhận con số xuất khẩu của thuỷ sản nước ta thời điểm đầu năm 2023.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Hà Lan