Nông nghiệp Việt Nam: Sản xuất hữu cơ bền vững

Theo thống kê, năm 2022, thế giới có gần 200 quốc gia phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, với hơn 71 triệu ha, tương đương 1,5% tổng diện tích canh tác, doanh thu đạt hơn 110 tỷ Euro. Tại Việt Nam hiện có khoảng 500 nghìn ha nông nghiệp hữu cơ trên tổng diện tích hơn 11,5 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp. Cả nước có 46 tỉnh, thành phố đang thực hiện và có phong trào sản xuất nông nghiệp hữu cơ, với sự tham gia của 100 công ty và 17 nghìn nông dân. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm hữu cơ đạt khoảng 335 triệu USD/năm, với các sản phẩm chủ yếu như gạo, tôm, dừa, cà phê, sữa, trà, rau, trái cây… Việc áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ rõ ràng đã đem lại hiệu quả thiết thực, khẳng định xu thế phát triển mang tính bền vững, sản lượng cao.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Hà Lan