Nông nghiệp Việt Nam: Tăng nuôi trồng, hướng tới ngành thuỷ sản bền vững

“Giảm đánh bắt, tăng nuôi trồng” là cụm từ được nhắc tới nhiều trong những năm gần đây, thể hiện quyết tâm hướng tới ngành thuỷ sản bền vững.

Trên thực tế, Việt Nam có hơn 1 triệu km2 diện tích vùng biển, nhưng diện tích nuôi biển mới chỉ chiếm khoảng hơn 20% tổng diện tích nuôi, trồng thủy sản trên cả nước. Nuôi biển chưa tương xứng với tiềm năng, trong khi hoạt động khai thác dần bị thu hẹp. Mặc dù đánh bắt trên biển vẫn là lĩnh vực quan trọng, chiếm gần 43% trong tổng sản lượng thuỷ sản và chiếm 40% về kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản nhưng trên thực tế thì hiệu quả kinh tế mang lại cho ngư dân không cao. Rất nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra nhưng khó có thể “gỡ vướng” trong một sớm một chiều.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Lan