Nông nghiệp Việt Nam: Ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi

Thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi, những năm qua, chăn nuôi có bước phát triển nhanh cả về quy mô, chất lượng và giá trị, đóng góp 17,6% giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp năm 2021. Quá trình chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng của ngành chăn nuôi là nhờ vào kết quả của việc gia tăng quy mô đàn gia súc có sừng; ổn định đàn heo và gia cầm, nâng cao chất lượng thịt.

Để sản xuất chăn nuôi nước ta thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trong khu vực vào năm 2030 như Chiến lược đề ra, việc tạo ra đàn gia súc, gia cầm chất lượng cao, ứng dụng công nghệ vào chăn nuôi cần được ưu tiên. 
 
Dù còn nhiều khó khăn nhưng trên thực tế có khá nhiều mô hình doanh nghiệp ứng dụng tốt công nghệ hiện đại vào chăn nuôi, tạo ra chuỗi giá trị bền vững. Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách và nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp lớn cũng tiên phong trong phát triển mô hình chăn nuôi công nghệ cao, khép kín. 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Hà Lan