NovaGroup - 30 năm cho cuộc sống bừng sáng

30 năm bền bỉ xây dựng và trưởng thành, trong suốt chặng hành trình “Cho cuộc sống bừng sáng”, NovaGroup luôn nỗ lực vì một cộng đồng thịnh vượng, giữ trọn niềm tin, góp phần phát triển quốc gia.

Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết chương trình!