Ổn định cuộc sống đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Để người dân miền núi, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số an cư lạc nghiệp. Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó có các tiểu dự án, dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia. Việc hỗ trợ người dân đến nơi ở mới đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng cao.

Những ngôi nhà kiên cố, khang trang như thế này đã thay thế cho những căn nhà tạm, dột nát. Người dân dọn dẹp về ở nhà mới trong niềm vui, phấn khởi. Để làm được ngôi nhà này thì ngoài nguồn vốn của gia đình bà Khuyển còn có nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Còn với cô và trò trường trung học cơ sở số 1 xã Lùng Thẩn, hôm nay được dạy và học trong ngôi trường khang trang, đầy đủ tiên nghi. Những ngôi trường xây mới thay thế trường tranh tre giúp cho thầy và trò có điều kiện học tập tốt hơn, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nơi vùng cao này. Thầy giáo

Hơn 1 nghìn tỷ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia trong giai đoạn vừa qua đã góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kích thích người dân vùng cao mạnh dạn đầu tư, xây dựng các mô hình kinh tế, từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng trong tỉnh . 

Vũ Thắng -

Hồng Ngọc