Ông Ngọ Duy Hiểu tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam khoá VI

Ngày 1/10, 300 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 85.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham dự Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ VI tại thủ đô Hà Nội. Đại hội vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng dự và phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn viên chức Việt Nam có vị trí và vai trò rất quan trọng. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên hầu hết là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời là lực lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực tiễn. Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng và đặc thù, nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đầu tư nghiên cứu, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khoa học, phù hợp với thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị và mang lại hiệu quả cao. Các cấp công đoàn viên chức cả nước đã tích cực thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, góp phần giảm thiểu, đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; đổi mới tác phong, thái độ phục vụ nhân dân, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp.

Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ VI đã ra mắt Ban chấp hành gồm 35 đồng chí, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam gồm 12 đồng chí. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiêm Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam khóa V tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Ngô Trang -

Bích Liên -

Khánh Hoàng