Ông Nguyễn Quốc Hiệp: Nhà thầu xây dựng có xu hướng sợ nhận các gói đầu tư công

Tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam VSEF 2022 ngày 18/9, ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam đã tham gia đóng góp ý kiến cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đồng thời kiến nghị 3 nội dung liên quan tới công tác thầu xây dựng.

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, ngành xây dựng, cụ thể là các công ty xây dựng, đóng góp vào GDP khoảng 12%. 20 năm vừa qua, ngành xây dựng đã có rất nhiều cố gắng đóng góp cho sự phát triển KT-XH của Việt Nam. Năm 2018, lần đầu tiên Việt Nam có doanh nghiệp xây dựng đạt doanh thu trên 1 tỉ USD, có trình độ công nghệ quản lý ở mức các nước khu vực phải tôn trọng, xây dựng được tòa nhà 81 tầng, cầu dây văng, cầu dây võng, công trình ngầm, trước chỉ làm thầu phụ nay đã thành những nhà thầu có uy tín...

Giải ngân đầu tư công trong 8 tháng chỉ đạt 34%, đây là một nghịch lý - doanh nghiệp xây dựng tăng trưởng mạnh nhưng lại không thể giải ngân nhanh đầu tư công, mặc dù tiền có dư. Một câu hỏi vô lý nhưng đang tồn tại trong thực tế hiện nay.

Theo ông Hiệp, thủ tục giải ngân đầu tư công hiện nay vướng mắc nhất ở thủ tục đầu tư và thanh toán. Dù Chính phủ có chỉ đạo quyết liệt, gần đây có những gói thầu 3.000 tỉ nhưng số nhà thầu có thể thực hiện tiêu chí của cơ chế chỉ định thầu không quá 50 nhà thầu. Bên cạnh đó, thủ tục thanh quyết toán và các bước đầu tư vẫn còn hết sức cồng kềnh. Chưa có cơ chế quy trách nhiệm cụ thể cho nhà đầu tư từng khu vực, từng công đoạn.

Vấn đề nữa là đơn giá định mức của chúng ta quá lạc hậu, bất cập, có cái chỉ bằng 1/3 so với thực tế thực hiện hoặc không có so với thực tế. Ngay Vinaconex, sau khi nhận giá gói thầu dự án Mai Sơn - Quế Lộ, bóc dự toán triển khai tính ra đã lỗ 45%, mặc dù chưa làm. Dẫn tới việc các nhà thầu có tâm lý e ngại không muốn nhận các gói đầu tư công. Đây là nghịch lý là công ty xây dựng lại chê công ăn việc làm.

Từ đó, ông Hiệp xin kiến nghị 3 điểm: Thứ nhất, điều chỉnh lại các định mức chưa hợp lý so với thực tế thi công, hướng dẫn kiểm tra giá ca máy, giá nhân công của các địa phương phải sát với mặt bằng giá thị trường, bổ sung các định mức chuyên ngành. Thứ hai, triệt để tinh giản các thủ tục hành chính, đặc biệt các thủ tục thanh quyết toán, có quy địa chỉ chịu trách nhiệm trong công tác giải ngân. Thứ ba, sớm có cơ chế bảo vệ quyền bình đẳng cho các nhà thầu xây dựng trong cơ chế hợp đồng, tránh tình trạng nợ đọng triền miên. Có những công trình kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long từ 2010 đến nay vẫn chưa được quyết toán.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung cuộc trao đổi giữa ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam với ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam VSEF 2022!