Ông Nguyễn Văn Thân tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp tục có những giải pháp, hành động cụ thể, đồng hành với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ IV Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam diễn ra sáng 23/3.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao những đóng góp của lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đối với nền kinh tế, cũng như vị thế và uy tín của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng được khẳng định. Nhận định thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Sự phục hồi chậm, suy giảm tăng trưởng và khó khăn của các nước, trong đó có Việt nam, Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Hiệp hội dn nhỏ và vừa Việt nam cần tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp phát triển.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cơ bản tán thành các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong văn kiện Đại hội của Hiệp hội đã đề ra, đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cần phát huy hơn nữa tính chủ động, năng động sáng tạo, đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với phát triển theo kinh tế xanh, kinh tế số, xây dựng và nâng cao thương hiệu, bảo đảm tốt quyền lơị cho người lao động. Đồng thời, phát huy truyền thống tốt đẹp “Tâm - Tài - Trí – Tín” nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vì cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 84 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa khóa III tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội khóa IV.

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Diệu Huyền Anh Đức