Ông Trịnh Việt Hùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Sáng 11/7, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức các Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện quy trình bầu Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các quy trình về công tác cán bộ theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, căn cứ đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu ông Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh Thái Nguyên để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 -2025.        

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành thực hiện bầu Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả ông Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025.    

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam