Ông Trump muốn tập trung cho cuộc đua vào nhà Trắng

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những cái tên được nhắc đến cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ, sau khi ông Kevin Mắc Cát-thi bị bãi nhiệm. Tuy nhiên, ông Trump đã thể hiện quan điểm rằng ông không hứng thú với chiếc ghế chủ tịch Hạ Viện.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nhận được sự ủng hộ của một số nghị sĩ của đảng Cộng Hoà cho vị trí Chủ tịch Hạ viện, ngay sau cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm ông Kevin McCarthy. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định sự tập trung của ông dành cho chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Theo quy định của quốc hội Mỹ, Chủ tịch Hạ viện không bắt buộc phải là nghị sĩ đương nhiệm. Những cho đến nay, chưa từng có người nào không phải nghị sĩ được bầu giữ chức vụ này.

Vai trò Chủ tịch Hạ viện có thể sẽ tiếp tục bị bỏ trống trong ít nhất một tuần nữa, khi các thành viên Đảng Cộng hòa sẽ gặp nhau vào ngày 10/10 tới để thảo luận về các ứng viên kế nhiệm ông McCarthy. Cuộc bỏ phiếu chọn Chủ tịch Hạ viện mới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/10.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!