Openai sa thải giám đốc điều hành Sam Altman

OpenAI, công ty tạo ra ChatGPT đã thông báo sa thải Giám đốc điều hành (CEO) Sam Altman vì không còn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo công ty.  

 Ông Altman, 38 tuổi, đã trở thành "hiện tượng" trong thế giới công nghệ khi cho ra đời ChatGPT, một chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) với những khả năng chưa từng có, tạo ra nội dung ở cấp độ con người như thơ hoặc tác phẩm nghệ thuật chỉ trong vài giây. Hội đồng quản trị của OpenAI cho biết quyết định sa thải ông Altman được đưa ra sau “một quá trình cân nhắc” và kết luận “Hội đồng quản trị không còn tin tưởng vào khả năng tiếp tục dẫn dắt OpenAI của ông Altman nữa”.

Tuyên bố cho biết vị trí của ông Altman sẽ được thay thế tạm thời bởi Mira Murati, giám đốc công nghệ của công ty.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Q.T