PGS.TS. Trần Đình Thiên: Doanh nghiệp Việt Nam sống dai nhưng... chậm lớn

Ngay sau phiên khai mạc, phiên Chuyên đề 1 đã diễn ra với chủ đề Tăng cường nội lực, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó. Dựa trên thực tiễn phát triển của nền kinh tế Việt Nam 40 năm qua, PGS. TS TRẦN ĐÌNH THIÊN, diễn giả đầu tiên của Diễn đàn đã chỉ ra 2 vấn đề lớn của nền kinh tế Việt Nam đồng thời kiến nghị giải pháp.

Vấn đề lớn thứ nhất của nền Kinh tế Việt Nam theo diễn giả Trần Đình Thiên, là xu hướng tăng trưởng suy giảm liên tục và động lực tăng trưởng đang có vấn đề nghiêm trọng.

Vấn đề lớn thứ 2 là những nghịch lý trong quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam những năm qua. Điển hình như: Nghịch lý về tình trạng phát triển của doanh nghiệp Việt Nam sống dai nhưng chậm lớn; Nghịch lý nền kinh tế “khát vốn” nhưng lại khó hấp thụ vốn; Nghịch lý Tăng trưởng GDP cao – Lạm phát thấp; Hay nghịch lý “đầu tàu” chạy chậm hơn “toa tàu”. thấp mà lãi suất vẫn cao”.

Theo diễn giả, đây là những biểu hiện của một nền kinh tế dễ bị suy yếu, bị tổn thương và bất ổn.
Nguyên nhân dẫn tới thực trạng này là tình trạng ách tắc lưu thông khiến các nguồn lực không thể chuyển hóa thành “động lực phát triển”.

Diễn giả cũng đề xuất cụ thể giải pháp để tạo động lực mới như: Đẩy mạnh thử nghiệm chính sách mới; chuyển nhanh giá điện sang cơ chế thị trường.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!