Phải bàn, tính toán xây dựng cảng Cần Giờ ở tầm cỡ quốc tế

Đề án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là nội dung đã được Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM quyết định đưa ra thảo luận và cho ý kiến tại hội nghị lần thứ 31 vừa tổ chức ngày 13/6.

Theo đó, đại diện sở Giao thông Vận tải cho biết cảng Cần Giờ hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi để hình thành, phát triển cảng trung chuyển quốc tế. Sản phẩm của đề án cảng trung chuyển Quốc tế Cần Giờ thành phố đang trình Chính phủ là để ban hành định hướng triển khai, rà soát nhằm xác định thời điểm đầu tư, định vị được cảng Cần Giờ nằm ở đâu, cũng như hạ tầng kỹ thuật để kết nối. Tới nay, thành phố đã xin được ý kiến của 12 bộ, ngành và các tỉnh, thành trong vùng để báo cáo Chính phủ.

Cũng tại Hội nghị, bí thư thành uỷ TPHCM đã chỉ đạo việc thực hiện đồ án quy hoạch chung thành phố, đề án trung tâm tài chính quốc tế và hệ thống đường sắt đô thị. Theo đó, thành phố cần tập trung hơn nữa để thực hiện các đề án này, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Thùy Vân -

Tăng Sắc