Phải có tầm nhìn dài hạn trong quản lý và sử dụng đất đai

Đặc trưng của Quy hoạch là sử dụng đất phải đảm bảo có tầm nhìn dài hạn, gắn với thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhanh, bền vững, đảm bảo tính liên kết liên vùng, liên tỉnh... Vậy vấn đề quy hoạch, sử dụng đất đai hiện nay ra sao?

Đất đai vừa là tài nguyên và là tài sản quan trọng, chính vì vậy quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai là cơ sở, động lực để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới như hiện nay. Tính tới thời điểm hiện tại, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 đã hết hiệu lực, hiện Chính phủ đang xây dựng Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp quốc gia. Và đây cũng là một trong những nội dung quan trọng sẽ được xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV. 

Vậy Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 cần phải đảm bảo những yếu tố nào? Cử tri kỳ vọng gì vào Quy hoạch sử dụng đất quốc gia lần này?

Nội dung chi tiết xem tại video.