Phải rõ hình thức dân chủ trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng 6/5, tại Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tại buổi làm việc, các đại biểu dành nhiều sự quan tâm và đề xuất một số ý kiến liên quan đến xác định phạm vi “cơ sở”  để đảm bảo thực hiện thống nhất, làm nền tảng cho các quy định khác. Đề xuất cần phải làm rõ các khái niệm như: dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện (gián tiếp), chủ thể, khách thể thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Ông NGUYỄN LÂM THÀNH - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: “Điều 3 Nguyên tắc thực hiện dân chủ cơ sở, tôi thấy viết rất chung. Những cái này Hiến pháp, nghị quyết quy định hết rồi. Giờ phải cụ thể hoá được nguyên tắc thực hiện dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát là cái gì? Đấy mới quan trọng. Phải làm rõ hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ gián tiếp, ở đây chúng ta không hề quy định về dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện.”

Một số ý kiến đề xuất cần quan tâm đến đảm bảo thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Cần quy định mức hỗ trợ thông tin tuyên truyền khi có những sự kiện quan trọng của đất nước; đặc biệt nhấn mạnh việc phát huy dân chủ của nhân dân ngay từ khâu xây dựng luật.

Ông LÊ VIỆT TRƯỜNG - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội: “Đâu đó, lúc này lúc khác, cũng có những cơ quan trình dự án nghĩ thay, quyết định thay cho công dân. Cái kiểu như “ôi, lĩnh vực phục vụ quốc phòng nó vất vả lắm, không cho nữ vào”. Tôi nhấn mạnh chi tiết này để khi xem xét bất cứ dự án luật nào cũng vậy, phòng trường hợp vì thuận lợi cho công tác quản lý của bộ, ngành mà hay nghĩ thay, quyết định thay cho công dân. Cần phải loại trừ quan niệm và cách làm như vậy.”

Với 2 loại ý kiến được đưa ra tại dự thảo liên quan đến quy định thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp trong dự án luật, đa số các đại biểu đồng ý với ý kiến thứ 2: Đề nghị dự án luật không quy định về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp. Một trong số những lý do được đưa ra là điều này đã được điều chỉnh trong Bộ luật Lao động và Nghị định 145/2020 của Chính phủ rồi.

Thực hiện : Mỹ Phượng Lê Quang