Phạm nhân đã trốn trại không được đưa ra lao động bên ngoài

Sáng ngày 16/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Theo đó, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua quy định không đưa phạm nhân ra lao động ngoài trại giam đối với người đã có hành vi trốn khỏi cơ sở giam giữ, trốn khỏi cơ sở giáo dục bắt buộc.

Với 93,78% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. 

Theo nghị quyết, một số trại giam không quá 1/3 tổng số trại giam thuộc Bộ Công an. Phạm nhân tham gia hoạt động lao động, hướng nghiệp, học nghề ngoài trại giam phải trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, được trả một phần công lao động và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự; thu nhập của tổ chức hợp tác với trại giam từ kết quả lao động, hướng nghiệp, học nghề của phạm nhân.

Những phạm nhân thuộc diện không được đưa ra khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam gồm: Phạm nhân phạm một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh. Phạm nhân đã bị kết án từ 2 lần trở lên; phạm nhân tái phạm nguy hiểm; phạm nhân là người tổ chức trong vụ án đồng phạm về tội đặc biệt nghiêm trọng; phạm nhân có thời gian chấp hành án phạt tù còn lại trên 7 năm; phạm nhân là người nước ngoài; phạm nhân dưới 18 tuổi; phạm nhân đã có hành vi trốn khỏi cơ sở giam giữ hoặc trốn khỏi cơ sở giáo dục bắt buộc…

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2022 và được thực hiện trong 5 năm.

Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam