Phấn đấu năm 2050, sân bay Nội Bài đạt 100 triệu hành khách/năm

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đến năm 2050 phấn đấu đạt khoảng 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là công trình trọng điểm, do đó yêu cầu quá trình triển khai phải chặt chẽ về pháp lý. Bộ Quốc phòng sớm có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải về phương án quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đặc biệt là việc sử dụng đất quốc phòng. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định; phấn đấu khởi công công trình vào năm 2025.