Phần lớn ca Covid-19 mới tại Việt Nam nhiễm biến thể BA.5

Hiện, phần lớn các ca mắc Covid -19 mới ở nước ta là nhiễm biến thể BA.5. Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, trong số 456 mẫu được giám sát từ đầu năm thì phát hiện chủ yếu là chủng Omicron, chỉ có một số ít nhiễm chủng Delta. 

Cụ thể, trong số 95 mẫu giải trình tự gen của tháng 8, có đến 60% là nhiễm biến thể BA.5. Biến thể BA.5 của Omicron được đánh giá có khả năng chống lại các kháng thể cao hơn, đồng nghĩa rằng nếu đã từng mắc Covid-19 trước đó vẫn có khả năng nhiễm biến thể BA.5.