Phản ứng của người dân, nghệ sĩ trước thông tin người nổi tiếng bị hạn chế phát sóng nếu vi phạm pháp luật

Dự kiến từ tháng 10, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn thành quy trình hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo... với nghệ sĩ, KOLs vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục. THQH ghi nhận ý kiến một số nghệ sĩ, khán giả trước thông tin này.

Các ý kiến nhìn chung đồng tình với việc cần mạnh tay trong việc quản lý, ngăn chặn những hành vi vi phạm quy tắc ứng xử của nghệ sĩ, KOLs, nhằm bảo vệ sự lành mạnh hóa của hoạt động văn hóa, giải trí.

Nhiều ý kiến cho rằng nghệ sĩ cũng cần cân nhắc trong việc tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm khi quảng cáo hoặc cẩn trọng phát ngôn trên các nền tảng xã hội.

Hiện tại, Bộ đang xây dựng dự thảo, lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về cách thức xử lý các trường hợp vi phạm, sau đó sẽ tổng hợp, tiếp thu và thống nhất phối hợp thực hiện.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Vũ Thạch – Hữu Bình - Hữu Ái