Pháp phạt công ty quản lý kho hàng của Amazon 35 triệu USD

Cơ quan Bảo vệ dữ liệu Pháp đã công bố quyết định phạt đơn vị quản lý kho hàng của Amazon tại Pháp 32 triệu euro (tương đương 35 triệu USD) vì hệ thống theo dõi hiệu suất nhân viên được thiết lập quá xâm phạm.

Cơ quan Bảo vệ dữ liệu Pháp khẳng định việc lắp đặt hệ thống theo dõi này là trái phép, khi máy quét mà nhân viên nhà kho sử dụng để xử lý hàng hóa, cũng được sử dụng để ghi lại khoảng thời gian nhân viên xử lý các gói bưu kiện. Cơ quan Bảo vệ dữ liệu Pháp nhấn mạnh chế độ giám sát chặt chẽ quá mức này khiến nhân viên thường xuyên bị áp lực và hàng nghìn nhân viên đã bị ảnh hưởng bởi hệ thống giám sát này. Khoản tiền phạt của cơ quan này đưa ra tương đương khoảng 3% doanh thu của đơn vị quản lý kho hàng của Amazon tại Pháp. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!