Phát động "Chiến dịch 120 ngày đêm" để thực hiện 4 dự án cao tốc Bắc - Nam đúng tiến độ

Trong điều kiện "bão giá" nguyên vật liệu, nhưng ngành giao thông tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành 4 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam theo đúng kế hoạch đề ra. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy tại buổi họp báo Chính phủ ngày 06/9.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy, Bộ GTVT rất chia sẻ những khó khăn của các nhà thầu khi triển khai 4 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT đầu tháng 8/2022, Thủ tướng Chính phủ cũng kêu gọi các doanh nghiệp vì mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng quốc gia để vượt qua mọi khó khăn.

Ông NGUYỄN DANH HUY, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải:Thực hiện chủ trương đó, Bộ GTVT đã làm việc với từng nhà thầu, doanh nghiệp lớn. Tất cả các nhà thầu, doanh nghiệp đều bày tỏ quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ của dự án vào cuối năm nay. Quá trình thực hiện dự án này gặp không ít khó khăn. "Bão giá" chỉ là một trong những khó khăn đó.  Ban Quản lý dự án, nhà thầu thực hiện 3 ca trên công trường, không có ngày nghỉ trong tuần, không có ngày nghỉ lễ, Tết".

Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ chỉ đạo thực hiện "Chiến dịch 120 ngày đêm". Phấn đấu từ nay đến cuối năm, vượt qua mọi khó khăn quyết tâm thông tuyến 4 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1. Dự kiến sẽ phát động chiến dịch thi đua vào tuần này trên toàn tuyến của 4 dự án./.

Thực hiện : Nguyễn Duyên Anh Tuấn