Phát động cuộc thi học sinh với an toàn thông tin 2023

Sáng 17/3, tại Hà Nội, dưới sự bảo trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam VNISA đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi học sinh với An toàn thông tin 2023.

Năm nay, ngân hàng đề thi được xây dựng trên cơ sở chỉnh lý, bổ sung cơ sở dữ liệu đề thi năm 2022, với gần 300 câu hỏi mới, nâng tổng số lên hơn 1000 câu hỏi trắc nghiệm. Nội dung tập trung vào kiến thức phổ thông liên quan tới ATTT và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, từ vấn đề pháp lý, nhận diện các nguy cơ và các tình huống bảo đảm an toàn thông tin trên mạng. Các thí sinh dự thi trực tuyến qua website http://thihsattt.vn, vào bất cứ thời điểm nào trong khoảng thời gian 3 tuần từ nay đến 05/4/2023.

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam