Phát động HSSV chấp hành an toàn giao thông

Hôm nay tại thành Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Công ty Honda Việt Nam tổ chức Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học 2022-2023. Buổi lễ được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các sở Giáo dục và Đào tạo trong cả nước thu hút sự tham gia của hơn 20 nghìn học sinh,

Lễ phát động là nỗ lực để thực hiện mục tiêu của năm học  2022-2023 là năm học đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông học sinh sinh viên, góp phần giáo dục pháp luật, giáp dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho thế hệ trẻ. Nhân dịp lễ phát động, đại diện 05 Sở Giáo dục và Đào tạo khu vực phía Bắc và 05 trường Đại học, Cao đẳng ký cam kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trong việc tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học.