Phát động thi đua kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Ngay sau Hội nghị Tổng kết hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố chiều 28/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).

Tham dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát động phong trào thi đua chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các ban, bộ, ngành, địa phương, nhân dân trong xây dựng Quốc hội dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, khoa học, hiệu lực, hiệu quả; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị các đại biểu và từng cá nhân tham gia phong trào phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, với bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, trí tuệ, giá trị cho Quốc hội; nỗ lực phấn đấu thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xứng đáng với niềm tin của cư tri và nhân dân.    

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trải qua 80 năm hình thành phát triển, 15 khoá hoạt động, Quốc hội Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và ngày càng khẳng định vai trò cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị phong trào thi đua cần tập trung vào 5 trọng tâm, trong đó phải kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung đề ra của phong trào thi đua. Đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ với nhau để cụ thể hóa phong trào thi đua cho sát thực, phổ biến, triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời nhấn mạnh, để tiến về phía trước thêm nửa bước thôi cũng khó nhưng phải quyết tâm làm bằng được để góp phần làm dày thêm thành tích truyền thống của Quốc hội, hướng tới 80 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội Việt Nam. Đó cũng là ý nghĩa quan trọng của cuộc phát động này. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam