Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

Sáng 21/03, gần 300 đại biểu đã tham dự HTKH cấp thành phố về Phát triển các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô “ Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”. Đây là hoạt động phục vụ công tác lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, hội thảo là cơ sở pháp lý, điều kiện quan trọng để tạo động lực, phát triển Thủ đô từ nay đến năm 2030-2045.

Các bài tham luận đều tràn đầy tâm huyết, thể hiện trách nhiệm, tình yêu của các chuyên gia, các nhà khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội.

Đối với góc độ văn hoá, chúng ta phải xây dựng các không gian văn hoá đặc trưng cho Thăng Long theo các chiều cạnh.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, sâu sắc để Hà nội phát huy mạnh mẽ truyền thống ngàn năm văn hiến, xây dựng và đưa hình ảnh Thủ đô thân yêu “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại” đến với bạn bè năm châu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Việt Hoà