Phát huy mọi nguồn lực trong nghiên cứu khoa học

Phát biểu thảo luận tại tổ về phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021 - 2025, ông Vương Quốc Thắng nhấn mạnh đến vai trò của khoa học, công nghệ trong phát triển đất nước. Theo đại biểu, hiện nay hoạt động kho a học, công nghệ trong các trường Đại học chưa được đánh giá đúng vai trò của hệ thống đại học.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả tiếp cận của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong đó, ngoài việc tập trung xây dựng các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, cần thúc đẩy xây dựng các hệ sinh thái khởi nghiệp, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp tại các trường Đại học, các trường nghề và tại các địa phương nhằm tạo nên các chuỗi liên kết trong hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo Quốc gia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phạm Cường