Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ để Điện Biên phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững

Trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, sáng 9/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023; giải đáp các đề xuất, kiến nghị của tỉnh để Điện Biên phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Điện Biên, góp phần vào thành tựu chung của cả nước, trong đó, một số chỉ tiêu cao hơn mức bình quân chung cả nước. Tuy nhiên, Điện Biên vẫn chưa biến tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh này thành hiệu quả đong, đo, đếm được.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng; tập trung xây dựng, phát huy hiệu quả vùng động lực kinh tế của tỉnh; điều chỉnh hợp lý chiến lược các ngành kinh tế, ưu tiên phát triển nông, lâm nghiệp, du lịch, thủy điện, khoáng sản, công nghiệp chế biến và kinh tế cửa khẩu theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn gắn với tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Theo Thủ tướng, Điện Biên phải thực hiện huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển; nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung đầu tư các công trình hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc và con người Điện Biên.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Điện Biên phải giữ vững an ninh, quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh quốc phòng và phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh về phát triển kinh tế; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Thủ tướng Chính phủ cho rằng, đây đều là những đề xuất chính đáng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương. Do đó, Thủ tướng đồng ý xem xét, tuy nhiên phải căn cứ tình hình chung; yêu cầu các bộ, ngành phối hợp với tỉnh Điện Biên để thúc đẩy giải quyết theo thẩm quyền.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!