Phát huy vai trò người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại tố cáo

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hôm nay (1/7), Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Lào Cai về "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021” .

Trong kỳ báo cáo, tỷ lệ giải quyết xong các vụ việc khiếu nại tại Lào Cai đạt hơn 97%. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin góp phần bảo đảm thực hiện tốt hơn các quy định về tiếp công dân theo Luật. Điểm đổi mới của địa phương là đến nay, 9/9 đơn vị cấp huyện thực hiện mô hình thí điểm chuyển Ban tiếp công dân cấp huyện về cơ quan thanh tra huyện quản lý. 

Ông TRẦN NGỌC LIÊM, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: “Công tác tiếp dân được tỉnh quan tâm. Thanh tra cấp huyện có chỗ ban tiếp dân, đây là mô hình thí điểm thì trong Luật Thanh tra lần này, Thanh tra Chính phủ cũng đang có hướng.”

Ông NGÔ TRUNG THÀNH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: “Tại sao khi xây dựng Luật tiếp công dân lại đưa Ban tiếp công dân trực thuộc Văn phòng Ủy ban chứ không phải Thanh tra, là vì để gắn trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh. Ở chỗ này các đồng chí là rất tốt thì tôi đề nghị cần làm rõ cơ chế.”

Ông TRỊNH XUÂN TRƯỜNG, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai: “Mô hình tiếp công dân thì chúng tôi sẽ có báo cáo chi tiết lại, nói lên những mặt được và kiến nghị đề xuất thì chúng tôi sẽ gửi tới Đoàn giám sát.”

Một số ý kiến khac cũng đề nghị tỉnh làm rõ thanh tra trách nhiệm trong thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; nguyên nhân số lượng các vụ án hành chính còn nhiều; kiến nghị các giải pháp để khắc phục tình trạng khiếu nại không có hồi kết của người dân với cơ quan hành chính Nhà nước.

Ông HOÀNG ANH CÔNG, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: “Xác định là nguyên nhân chủ quan là thủ trưởng 1 số đơn vị địa phương chưa quan tâm đúng đến công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, còn hình thức, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu quan tâm đến quyền lợi ích của người dân. Chúng ta chỉ ra được biểu hiện nó nhưng chưa có biện pháp xử lý nó.”

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận trong những năm qua tỉnh Lào Cai đã kiên trì, công phu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; là địa phương đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở tiếp công dân, trang thiết bị làm việc, xây dựng các đề án để nâng cao chất lượng tiếp công dân. Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cần quan tâm đến việc hướng dẫn, giải thích, vận động, thuyết phục nhân dân, đặc biệt phát huy vai trò của người đứng đầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN QUANG PHƯƠNG: “Các đồng chí phải khẳng định cái mô hình tiếp công dân như các đồng chí đã thí điểm là hiệu quả rồi, mô hình tiếp công dân có kết nối trực tuyến với lãnh đạo nơi có đơn thư, mô hình Ban chỉ đạo thi hành án hành chính đang triển khai thì phải phân tích rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn, sự hiệu quả, hạn chế phương án này so với cái phương án theo luật để  đoàn nghiên cứu có thể kiến nghị.”

Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị tỉnh có kiến nghị cụ thể đối với việc việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thông tư cũng như các luật có liên quan.  

Thực hiện : Khắc Phục Cao Hoàng