Văn nghệ sĩ sáng tạo, thích ứng linh hoạt tạo ra sân chơi mới cho nghệ sĩ cả nước

Sáng 20/01, tại Hà Nội, tại buổi gặp mặt đại diện văn nghệ sĩ Xuân Nhâm Dần 2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng mong muốn đội ngũ văn, nghệ sĩ sẽ tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt các chương trình, hoạt động về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, năm 2021 là một năm với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, cũng là năm chịu nhiều tác động của dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với mục tiêu xuyên suốt là khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, từ đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định phương châm hành động để nỗ lực thực hiện các công việc trong lĩnh vực của ngành. 

Các cơ chế chính sách cũng được Bộ chủ động rà soát, đề xuất, ban hành như Luật Điện ảnh; Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng tiếp cận mới. Đặc biệt, dù chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng với sự sáng tạo của văn nghệ sĩ, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã chuyển mình thích ứng linh hoạt và tiếp tục tạo ra sân chơi mới cho nghệ sĩ cả nước. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong muốn thời gian tới, đội ngũ văn, nghệ sĩ sẽ tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt các chương trình, hoạt động về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; tiếp tục cống hiến tài năng, trí tuệ, xứng đáng với vai trò là "chiến sĩ" trên mặt trận tư tưởng của Đảng./.
 

Hà Lan