Phát ngôn ấn tượng 14/11: Dân bị thu hồi đất đã thiệt thòi, giá đền bù không theo thị trường càng thiệt thòi hơn