Phát ngôn ấn tượng 30/10: Tại sao có những người thoát nghèo thì buồn và được trở lại hộ nghèo lại vui?

Mời quý vị cùng nhìn lại những phát biểu ấn tượng tại nghị trường trong phiên thảo luận về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về ba chương trình mục tiêu quốc gia hôm nay 30/10.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam