Phát ngôn ấn tượng ngày 15/6: Bao giờ Luật Dầu khí được thực hiện khi có 21 quy định giao Chính phủ ban hành hướng dẫn

Mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những phát ngôn và hình ảnh ấn tượng tại nghị trường ngày 15/6.

Bà VŨ THỊ LƯU MAI, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội: “Trên thực tế thời gian qua cũng có những trường hợp đầu tư thu hút nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí cũng phải trả giá rất đắt. Vì vậy, tôi nghĩ trên cơ sở cân nhắc lợi ích quốc gia, không đầu tư bằng mọi giá.” 

Ông ĐỖ NGỌC THỊNH, Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa: “Ngay trong dự thảo Luật Dầu khí lần này có tới 21 điều luật quy định về nội dung Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện, Chính phủ quy định cụ thể các điều kiện, Chính phủ ban hành hợp đồng mẫu của hợp đồng. Vậy cho đến bao giờ Luật Dầu khí mới có thể đưa vào thực hiện khi có quá nhiều quy định giao cho Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật.”

Ông TRẦN HOÀNG NGÂN, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh: "Khi tôi đếm từ thì cụm từ "Tập đoàn Dầu khí Việt Nam" xuất hiện trong dự thảo luật là 86 lần, như vậy không khéo dễ dẫn đến sự hiểu lầm là luật này dành cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam."

Bà NGUYỄN THỊ LỆ THỦY, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre: “Việc quy định như vậy dễ dẫn đến tiêu cực, câu kết với nhà thầu chia nhỏ đến mức đáp ứng tiêu chí ở cấp được ủy quyền phê duyệt nhằm vụ lợi, tránh sự kiểm soát của cấp có thẩm quyền. Do đó, tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, phân định rạch ròi quyền và trách nhiệm tương ứng.”

Ông LÊ XUÂN THÂN, Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hoà: “Dành Chương IX quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từ Điều 52 tới Điều 56, tất cả các số liệu. Tôi lật lại Luật Điện lực Việt Nam cũng là Quốc hội thông qua, đọc từ đầu cho tới Điều 70 là điều cuối cùng của Luật Điện lực thì không hề có bóng dáng một từ ngữ nào về Tập đoàn điện lực Việt Nam.”

Sỹ Cường