Phát triển Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”

Ngày 27/5, Ủy ban nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học phát triển thương hiệu thành phố Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”, phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác các giá trị văn hóa địa phương gắn với di tích quốc gia.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia tập trung đi sâu thảo luận một số vấn đề như: Đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến, xuất khẩu cà phê và phát triển thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột; thực trạng hoạt động du lịch, khai thác các giá trị văn hóa địa phương gắn với thương hiệu cà phê; phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật kết nối liên vùng theo định hướng xây dựng thương hiệu “Thành phố cà phê”; phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác các giá trị văn hóa địa phương gắn với di tích Quốc gia, phù hợp với các nguồn lực và có tính khả thi cao; đề xuất các mô hình tiên tiến về công nghệ và tài chính để Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm giao dịch và quảng bá cà phê toàn thế giới; đề xuất giải pháp cải tạo, chỉnh trang, thiết kế đô thị, theo định hướng tạo bản sắc riêng cho thành phố Buôn Ma Thuột.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt  Nam