Phát triển du lịch trong tổng thể giá trị văn hóa, lịch sử

Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đại biểu thành viên Câu lạc bộ Giao lưu Kinh tế, Văn hóa và Du lịch thuộc Viện Kinh tế - Văn hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Cùng dự có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh. Trong không khí chân thành và xây dựng, các thành viên Câu lạc bộ đã bày tỏ những ý kiến tâm huyết với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành để du lịch phát triển bền vững. 

Cảm ơn những góp ý sâu sắc của chuyên gia, lãnh đạo và cán bộ quản lý cao cấp văn hóa và du lịch Việt Nam qua các thời kỳ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, ngành du lịch có vị trí, vai trò rất quan trọng; luôn được xem là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Sau đại dịch, đây là thời điểm và cơ hội để chúng ta cơ cấu căn bản, toàn diện ngành du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và theo Luật Du lịch năm 2017

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng so với các nước trên thế giới và khu vực và so với tiềm năng thế mạnh du lịch Việt Nam thì kết quả kinh tế du lịch vẫn còn nhiều hạn chế, đòi hỏi nêu cao trách nhiệm từ Trung ương đến địa phương và các nhà quản lý. Đồng tình với các ý kiến tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ phát triển du lịch gắn với giá trị văn hóa lịch sử cách mạng là hoàn toàn đúng đắn. Vì văn hóa mang giá trị tinh thần, giá trị lịch sử vô cùng to lớn. 

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các Chương tình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong lĩnh vực du lịch. Trong đó giải quyết được bài toán về nhân lực ngành du lịch, và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các gói hỗ trợ doanh nghiệp. Chú trọng phát triển du lịch trong tổng thể phát triển văn hóa, thực hiện hiệu quả kết luận Hội nghị văn hóa toàn quốc mới được tổ chức rất thành công, nhất là qua bài phát biểu rất sau sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Với tinh thần Quốc hội luôn đổi mới vì sự phát triển của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội luôn hoan nghênh, ghi nhận các ý kiến đóng góp trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách, các quyết sách.. để Quốc hội luôn sát với thực tiễn, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Quang Sỹ