Phát triển HTX sản xuất, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tại phần lớn những tỉnh miền núi phía Bắc có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cùng sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nhằm triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, thời gian qua, các địa phương đã phát triển nhiều chủ trương, chính sách, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho phong trào khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS. Qua đó, lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường của người dân trong việc mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình sinh kế hiệu quả.

Gắn bó với vùng đất cam Cao Phong từ khi còn nhỏ, chị Vũ Thị Lệ Thủy luôn thấu hiểu sự vất vả của người trồng cam, đặc biệt là bà con miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên mảnh đất Hòa Bình, cũng như sự thăng trầm của quả cam Cao Phong. Trăn trở tìm hướng đi phát triển giá trị kinh tế bền vững cho loại quả đặc sản này, chị Thuỷ đã mạnh dạn phát triển mô hình trồng cam tiêu biểu, mở đường cho xu hướng trồng cam hữu cơ tỉnh Hòa Bình, đưa cam Cao Phong đến gần hơn người tiêu dùng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Ngô Trang -

Công Kiên