Phiên chất vấn bộ trưởng Hầu A Lềnh diễn ra thẳng thắn, mang tính xây dựng cao

Phiên chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc đã kết thúc trong sáng nay với 62 đại biểu đăng ký chất vấn, trong đó có 35 đại biểu trực tiếp chất vấn, tranh luận. Phát biểu kết thúc đối với nhóm vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao.

Bộ trưởng dù lần đầu trả lời chất vấn nhưng đã rất bình tĩnh, tự tin, cơ bản nắm chắc vấn đề, sâu sát với thực tiễn, tập trung trả lời vào những vấn đề đại biểu quan tâm, đồng thời đã đề ra được giải pháp cho một số bất cập trong lĩnh vực phụ trách.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho biết, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này cần phải thẳng thắn nhìn nhận.

Qua phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, các Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra. Trong đó nhấn mạnh, cần khẩn trương hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền những quy định, hướng dẫn chưa phù hợp, chưa rõ ràng, chưa đầy đủ; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ, tăng tốc, tạo đột phá, tạo chuyển biến căn bản thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu sớm hoàn thành việc rà soát, tổng hợp, sửa đổi, bổ sung danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I giai đoạn 2021-2025, đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Cần lập danh sách các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã, thôn chia tách, sáp nhập hoặc đề nghị điều chỉnh tên gọi; trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể đối với việc phân định vùng dân tộc và miền núi theo trình độ phát triển phù hợp với thực tiễn và các quy định hiện hành. Trước mắt, khẩn trương chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu về phân định miền núi, vùng cao, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào phiên họp tháng 9/2023.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!